Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.1 Atebolrwydd

Rhaid i Lywodraeth y DU drosglwyddo symiau mawr o arian i'w ddefnyddio yn unol â phenderfyniadau a wneir gan Lywodraeth Cymru. Mae'n bosibl y caiff yr arian hwn ei wario mewn ffyrdd sy'n gwyro oddi wrth ddymuniadau Llywodraeth y DU.

Ar yr un pryd, gall Llywodraeth Cymru fwrw'r bai ar adnoddau annigonol gan Lywodraeth Cymru am unrhyw ddiffygion canfyddedig ar ei rhan. Mae'r anawsterau hyn yn waeth byth pan fydd y llywodraethau'n cynnwys pleidiau gwleidyddol gwahanol.

Gweithgaredd 1 Trafodaeth ar lywodraeth leol

Gwyliwch y drafodaeth hon o fis Mawrth 2019 ar gyllid llywodraeth leol. Pam y byddai hyn yn ddryslyd i'r cyhoedd?

Download this video clip.Video player: Fideo 1 Trafodaeth ar lywodraeth leol
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Fideo 1 Trafodaeth ar lywodraeth leol
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).