Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.1 Dadleuon yn erbyn mwy o ASau

Mae’r dadleuon yn erbyn mwy o ASau yn canolbwyntio ar amhoblogrwydd gwario swm sylweddol fwy o arian cyhoeddus ar wleidyddion. Yn 2020, bu i Gomisiwn y Senedd amcangyfrif y byddai 30 o ASau ychwanegol yn costio oddeutu £12m y flwyddyn.

Wrth drafod cyhoeddiad 2022 o 36 o ASau ychwanegol, dywedodd arweinydd Ceidwadwyr Cymru, Andrew RT Davies:

Wales does not need more politicians in Cardiff Bay – we need more teachers, doctors, dentists, and nurses.

With residents across the country facing cost-of-living pressures, the last thing they need is to be footing the bill – expected to be more than £75 million over five years at least – for Labour and Plaid’s pet project.

Ministers should be spending that money on tackling the big issues facing Wales, not wasting time and cash looking at upping the number of Senedd members.

(The Independent, 2022)

Mae rhai sy'n gwrthwynebu cynnydd yn nifer yr ASau yn dadlau y byddai aildrefnu'r amserlen seneddol yn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer craffu. Dyma farn y Ceidwadwyr Cymreig.