Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Cydberthnasau rhyngsefydliadol

Nid oedd y setliadau datganoli y cytunwyd arnynt rhwng 1997 ac 1999 yn cynnwys darpariaethau cadarn o ran y modd y byddai rhannau cyfansoddol y DU yn rhyngweithio. Sefydlwyd system o gyd-bwyllgorau gweinidogol er mwyn cydgysylltu cydberthnasau. Fodd bynnag, corff ymgynghori ydyw sy'n cynnull yn ôl dymuniad Llywodraeth y DU, felly nid yw'r gwledydd datganoledig yn ystyried ei bod yn arbennig o effeithiol. Wrth i amser fynd heibio, mae'r diffyg darpariaethau cadarn wedi dod yn fwy problematig.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.