Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Cydberthnasau rhyngsefydliadol

Nid oedd y setliadau datganoli y cytunwyd arnynt rhwng 1997 ac 1999 yn cynnwys darpariaethau cadarn o ran y modd y byddai rhannau cyfansoddol y DU yn rhyngweithio. Sefydlwyd system o gyd-bwyllgorau gweinidogol er mwyn cydgysylltu cydberthnasau. Fodd bynnag, corff ymgynghori ydyw sy'n cynnull yn ôl dymuniad Llywodraeth y DU, felly nid yw'r gwledydd datganoledig yn ystyried ei bod yn arbennig o effeithiol. Wrth i amser fynd heibio, mae'r diffyg darpariaethau cadarn wedi dod yn fwy problematig.