Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Abolish the Welsh Assembly (2021) About [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.abolishthewelshassembly.co.uk/ about/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Public Attitudes to Devolution in Wales (2017) fideo YouTube, ychwanegwyd gan Brifysgol Caerdydd [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.youtube.com/ watch?v=5FjlZnfZrmc (Cyrchwyd ar 22 Mawrth 2021).
Scully, R., Wyn Jones, R. a Trystan, D. (2004) ‘Turnout, Participation and Legitimacy in Post-Devolution Wales’, British Journal of Political Science, cyf. 34, rhif. 3, tt. 519-37 DOI: https://doi.org/ 10.1017/ S000712340400016X (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Williams, R. a Williams, D. (gol.) (2003) Who Speaks for Wales?: Nation, Culture, Identity, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.