Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Learning outcomes

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

  • deall pam y cafodd pŵer ei ddatganoli i Gymru

  • disgrifio'r modd y datblygodd y setliad datganoli yn sylweddol rhwng 1999 a 2020

  • nodi'r materion sy'n wynebu'r setliad datganoli yng Nghymru ar hyn o bryd

  • deall sut mae materion hunaniaeth yn gysylltiedig â datganoli.