Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Sut mae cael bathodyn

Mae’r broses o gael bathodyn yn syml! Dyma mae angen i chi ei wneud:

  • darllen pob sesiwn o'r cwrs
  • cael sgôr o 50% neu fwy yng nghwis bathodyn Sesiwn 6.

Ym mhob cwis, gallwch roi cynnig ar ateb y rhan fwyaf o gwestiynau dair gwaith (dim ond unwaith y cewch chi ateb cwestiynau ‘gwir neu ffug’ fel arfer). Os cewch chi'r ateb yn gywir y tro cyntaf, fe gewch chi fwy o farciau nag y byddech chi’n ei gael am ateb yn gywir ar eich ail neu’ch trydedd ymgais. Felly, sylwch eich bod yn gallu cael yr holl gwestiynau’n iawn yn y cwis bathodyn, ond peidio â chael sgôr o 50% i fod yn gymwys ar gyfer y bathodyn ar yr ymgais honno. Os yw un o'ch atebion yn anghywir, byddwch yn aml yn cael adborth defnyddiol ac awgrymiadau i’ch helpu i ganfod yr ateb cywir.

Ar gyfer y cwisiau bathodyn, os nad ydych chi’n llwyddo i gael 50% y tro cyntaf, fe gewch chi roi cynnig arall ar y cwis cyfan ar ôl 24 awr, a dod yn ôl cymaint o weithiau ag yr hoffech chi.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn cael bathodyn y Brifysgol Agored – felly dylech chi feddwl am gael bathodyn fel cyfle i fyfyrio ar yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu yn hytrach na phrawf.

Os oes angen mwy o arweiniad arnoch chi am gael bathodyn a beth gallwch chi ei wneud ag ef, edrychwch ar Gwestiynau Cyffredin OpenLearn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Pan fyddwch chi’n cael eich bathodyn, byddwch yn cael e-bost i roi gwybod i chi a byddwch yn gallu gweld a rheoli eich holl fathodynnau yn My OpenLearn cyn pen 24 awr i gwblhau'r meini prawf i gael bathodyn.

Dechrau arni gyda Sesiwn 1: Gwneud penderfyniadau gwario da.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12