Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

4 Gall eich personoliaeth effeithio’n ddifrifol ar eich gwariant

Ydych chi erioed wedi meddwl am faint mae eich personoliaeth a’ch agwedd tuag at gymryd risg yn effeithio ar eich gwariant a phenderfyniadau ariannol eraill?

Nawr byddwch yn darllen wrth i Mark Fenton-O’Creevy, Athro Seicoleg Sefydliadol yn Ysgol Fusnes y Brifysgol Agored ac arbenigwr ym maes cyllid ymddygiad, gyflwyno’r ffordd y mae rhagfarnau ymddygiadol yn effeithio ar benderfyniadau ariannol personol.

Rhybudd cyn i chi ddarllen: mae’r cynnwys yn cynnwys manylion rhywun sy’n cael anaf difrifol i’w ben.

Trawsgrifiad Fideo 2 Mark Fenton-O’Creevy [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Mae’r ddogfen Gymraeg hon wedi cael ei chreu gan ddefnyddio trawsgrifiad o’r cwrs Saesneg: Academi Arian. Gallwch wylio fideo gwreiddiol Mark Fenton-O’Creevy, yn Saesneg,

yma.

Gweithgaredd 6 Prynu byrbwyll

Timing: Caniatewch tua 5 munud ar gyfer y gweithgaredd hwn

Fel y clywsoch gan Mark Fenton-O’Creevy, mae rhesymau da pam ein bod weithiau’n gwneud penderfyniadau gwael ynghylch gwario arian, hyd yn oed os ydym yn eithaf craff am y rhan fwyaf o bethau eraill mewn bywyd.

Ydych chi’n ystyried eich hun yn siopwr byrbwyll?

Yn eich barn chi, beth yw’r ffactorau sy’n sbarduno’r ymddygiad hwn? Os nad ydych chi’n siopa’n fyrbwyll, meddyliwch am y darlleniad gan Mark Fenton-O’Creevy a’r hyn y gallech fod wedi’i ddysgu am y rhesymau dros siopa’n fyrbwyll ynddo.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Answer

Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi prynu’n fyrbwyll ar ryw adeg yn ein bywydau.

Efallai y bydd y rheini ohonom sy’n gwario arian yn fyrbwyll fel mater o drefn yn gwneud hyn i geisio rheoli eu hemosiynau. Efallai fod y grymoedd sy’n ein gyrru yn dod o’r meddwl yn hytrach na dim ond bod yn ganlyniad i bobl yn ildio i rymoedd (allanol) marchnata gan adwerthwyr.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.