Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

10 Cwis diwedd y cwrs

Nawr mae’n amser cwblhau’r cwis diwedd y cwrs. Mae’n debyg i'r cwis blaenorol ond y tro hwn, yn hytrach nag ateb tri chwestiwn, bydd pymtheg. Bydd yn profi eich dealltwriaeth o’r cwrs cyfan, nid y sesiwn hon yn unig.

Cwis diwedd y cwrs - gorfodol i gael bathodyn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Cofiwch, mae’r cwis yma’n cyfrif tuag at eich bathodyn. Os na fyddwch chi’n llwyddo'r tro cyntaf, gallwch chi roi cynnig arall ar y cwis ar ôl 24 awr.

Agorwch y cwis mewn ffenestr neu dab newydd ac yna dewch yn ôl yma ar ôl i chi orffen.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.