Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

10 Cwis diwedd y cwrs

Nawr mae’n amser cwblhau’r cwis diwedd y cwrs. Mae’n debyg i'r cwis blaenorol ond y tro hwn, yn hytrach nag ateb tri chwestiwn, bydd pymtheg. Bydd yn profi eich dealltwriaeth o’r cwrs cyfan, nid y sesiwn hon yn unig.

Cwis diwedd y cwrs - gorfodol i gael bathodyn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Cofiwch, mae’r cwis yma’n cyfrif tuag at eich bathodyn. Os na fyddwch chi’n llwyddo'r tro cyntaf, gallwch chi roi cynnig arall ar y cwis ar ôl 24 awr.

Agorwch y cwis mewn ffenestr neu dab newydd ac yna dewch yn ôl yma ar ôl i chi orffen.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12