Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Eich barn chi

Gan eich bod wedi cyrraedd diwedd y cwrs, byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn rhoi ychydig funudau o’ch amser i lenwi'r arolwg diwedd y cwrs [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] byr yma (efallai eich bod wedi llenwi’r arolwg hwn eisoes ar ddiwedd Sesiwn 3). Hoffem ni gael gwybod ychydig bach am eich profiad o astudio'r cwrs a beth rydych chi’n bwriadu ei wneud nesaf. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu profiadau ar-lein gwell i’n holl ddysgwyr ac i rannu ein canfyddiadau ag eraill. Bydd cymryd rhan yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwn yn pasio eich manylion ymlaen i unrhyw un arall.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.