Nyenzo-rejea ya 1: Njia za kuchuma fedha – Orodha ya darasa ya Bwana Petro

Mfano wa kazi ya wanafunzi

Njia rasmi za kuchuma fedha

 • Fanya kazi serikalini.

 • Fanya kazi kwenye kampuni.

 • Fanya kazi kwenye biashara ndogo ya mtu binafsi.

 • Endesha biashara yako.

 • Tengeneza vitu.

 • Fanya kazi kwenye AZAKI.

 • Fanya kazi kwenye kliniki.

 • Kuwa mwalimu.

 • Tengeza samani.

 • Fanya kazi kwenye gereji.

 • Kuwa fundi bomba.

Njia zisizo rasmi za kuchuma fedha

 • Uza vitu.

 • Panda vitu.

 • Uza chakula moto kwa wafanya kazi.

 • Shona.

 • Tengeneza magari.

 • Uchuuzi wa mitaani.

 • Kuwa mwelekezi wa mahali hapo.

 • Kuwa mtumishi wa nyumbani.

 • Kuwa mlima bustani.

Nyenzo-rejea ya 2: Karatasi-kazi kwa ajili ya ziara sokoni