Working with Pupils: A Guide for Teachers

Kitabu kifupi cha maelekezo kwa walimu kinachoelekeza jinsi ya kutumia nyenzo za TESSA darasani mwako, kikizingatia mtaala wako na mazingara ya shule.

Click on Working with Pupils: A Guide for Teachers to open the resource.