Namba ya moduli 2: Kuchunguza maunzi/vitu

Sehemu ya 1: Kuchunguza na kuainisha maunzi/vitu

Swali Lengwa muhimu: Je ni jinsi gani utaweza kutumia michezo na uchunguzi ili kuwasaidia wanafunzi kutambua na kuainisha maunzi/vitu

Maneno muhimu: Tabia; Yabisi; Kimiminika; Gesi; Michezo; Uchunguzi

Matokeo ya ujifunzaji

Mwishoni mwa sehemu hii, utakuwa umeweza:

  • Kutumia michezo kupima na kuendeleza ufahamu wa wanafunzi kuhusu maunzi/vitu vinavyowazunguka;
  • Kuibua njia za kudhihirisha tabia za maada kwa wanafunzi na kuwasaidia kuainisha maunzi/vitu vinavyo wazunguka;
  • Kuwaongoza wanafunzi wajitegemee zaidi katika kuandaa uchunguzi wao wenyewe.

Utangulizi

Wengi wetu huchukua maunzi / vitu vilivyopo bila kuvitilia maanani. kufikiria kisayansi kunaweza kutufanya tuzingatie mambo yanayotuzunguka kwa uangalifu zaidi. Je ulishawahi kufikiri ni vitu tumewahi kukutana navyo na kuvitumia?

Sehemu hii inaangalia ni jinsi gani unaweza kuwasaidia wanafunzi kisayansi kutambua, kuchambua na kuainisha mada zinazowazunguka. Kwa kutumia michezo, kulebo na uchunguzi rahisi utawasaidia wanafunzi wako kujenga ramani ya ulimwengu.