Namba ya moduli 3: Nishati na mwendo

Sehemu ya 1: Nguvu za kila siku-uchunguzi wa mwendo

Swali Lengwa muhimu: Namna gani tunaweza kupata na kujenga mawazo ya wanafunzi kuhusu nguvu?

Maneno muhimu: uchunguzi; chemshabongo; kuelea; michezo ; msuguano

Matokeo ya ujifunzaji

Mwishoni mwa sehemu hii, utakuwa umeweza:

  • umetumia njia mbalimbali kupata mawazo ya wanafunzi kuhusu kani/nguvu zinazowazunguka;
  • umefikiria namna ya kurekodi mafunzo yako na ya wanafunzi katika mada hii;
  • Umewasaidia wanafunzi kufanya uchunguzi katika makundi.

Utangulizi

Kitu cha wazi kabisa kuhusu ulimwengu huu ni kiasi cha maendeleo yanayotokea muda wote. Nguvu gani asili zinazosukuma maendeleo haya? Nguvu ni nini, na namna gani tunaelezea athari zake? Tunatumiaje nguvu kufanya maisha yawe rahisi na mazuri?

Hapa tunaangalia njia malimbali kujua namna wanafunzi wanavyochukulia nguvu za kila siku. Kama mwalimu wao, changamoto yako ni kuwasaidia waibue na kutathmini maelezo yanayofaa kuhusu namna nguvu zinavyo sababisha mabadiliko.