Namba ya moduli 2: Kutumia Sauti za Kijumuia Darasani Kwako

Sehemu ya 1: Kuchunguza hadithi

Swali Lengwa muhimu: Je, unawezaje kutumia uchunguzi kuendeleza mawazo juu ya hadithi?

Maneno muhimu: utafiti; hadithi; lengo; maswali; kuchunguza; jumuia

Matokeo ya ujifunzaji

Mwishoni mwa sehemu hii, utakuwa umeweza:

  • kutumia njia za utafiti na uchunguzi katika kuendeleza mazoezi ya darasani mwako;
  • kuchunguza welewa wa wanafunzi juu ya hadithi;
  • kuchunguza njia za kutunga hadithi mpya.

Utangulizi

Usimuliaji wa hadithi ni sehemu muhimu ya maisha na utamaduni wa jamii nyingi. Moduli hii inachunguza jinsi ya kuimarisha uhusiano baina ya shule na jamii kwa kutumia jamii na hadithi zake kama rasilimali ya kujifunza.

Sehemu hii inakufahamisha juu ya umuhimu wa utafiti katika kufundisha na kujifunza. Kwa kuandaa shughuli za utafiti, utaweza kupata majibu kwa maswali yako, kujaribu mawazo mapya na kisha kuyatumia katika kuunda kazi mpya halisi.