Nyenzo-rejea ya 1: Matatizo ya upatikanaji wa maji

Mfano wa kazi ya wanafunzi/Nyenzo-rejea ya Mwalimu ya kutumia katika kupanga au kurekebisha pamoja na wanafunzi

 • Umbali wa kusafiri/kutembea ili kupata maji.

 • Kuwaacha watoto wadogo nyumbani na kwenda kutafuta maji.

 • Wanafunzi kutokwenda shule kwa ajili ya kwenda kuchota maji.

 • Je, maji ni safi na salama?

 • Ujazo wa vyombo vya kuchotea maji na uzito wa kubeba kwa masafa marefu.

 • Muda unaotumika kutafuta maji unawazuia watu kufanya mambo mengine.

 • Maji yanayochotwa yanaweza kuwa yamechanganyika na uchafu na kutumiwa na wanyama.

 • Hatari ya maambukizi ya magonjwa yanayosababishwa na utumiaji wa maji machafu.

 • Ukame unaweza kukwamisha upatikanaji wa maji safi.

 • Ukosefu wa miundombinu k.v. mabomba na vyombo vya kuhifadhia maji yatokanayo na mvua, n.k.

 • Ukosefu wa mifumo ya kusafisha maji.

 • Ukosefu wa elimu kuhusu njia za kutumia na kutunza rasilimali asilia za maji/vyanzo vya maji.

 • Hakuna upatikanaji endelevu wa maji.

Nyenzo-rejea ya 2: Shajara ya matumizi ya maji