Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Arddangosfa Blaenau Gwent REACH

Diweddarwyd Dydd Mercher, 7 Gorffennaf 2021

Arddangosfa ar-lein yn dathlu pobl a straeon Blaenau Gwent yn ne-ddwyrain Cymru.

Collage â delweddau, testun a sgrin luniau o waith a ddangoswyd yn arddangosfa BG REACH.

Mae'r arddangosfa ar-lein hon yn dangos rhai o'r darnau gwych o waith a gynhyrchwyd gan gyfranogwyr prosiect BG REACH (Trigolion Blaenau Gwent yn Ymgysylltu â'r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth, Saesneg Blaenau Gwent Residents Engaging in Arts, Culture and Heritage’).

Prosiect celfyddydau creadigol yw BG REACH, sy'n cefnogi trigolion Blaenau Gwent i greu celf, cerddoriaeth, ysgrifennu creadigol a ffilm sy'n myfyrio ar hanes cyfoethog a diddorol eu hardal leol. Mae'r arddangosfa hon yn ddathliad o dreftadaeth Blaenau Gwent drwy ddoniau'r bobl sy'n byw yno.

Hefyd ar gael yn Saesneg | Also available in English

Yn y ffilm fer hon, mae aelodau Grŵp Cymunedol Aber-big a thrigolion Llys Glyncoed yng Nglynebwy yn rhannu eu profiadau o gymryd rhan ym mhrosiect BG REACH, ac yn egluro beth mae cymuned a threftadaeth yn ei olygu iddyn nhw.


Defnyddiwch y ddewislen isod i ddysgu mwy am yr hyn y mae hanes Cymoedd Gwent yn ei olygu i'r bobl sy'n byw yno.

 

Prosiect cydweithredol rhwng Grŵp Cymunedol Aberbîg, Cymdeithas Tai Linc Cymru a'r Brifysgol Agored yng Nghymru yw Blaenau Gwent REACH, a chaiff ei ariannu gan Ymchwil ac Arloesi yn y DU.

Logos partneriaid BG REACH – Cronfa Ymchwil ac Arloesi yn y DU, Linc Cymru, Grŵp Cymunedol Aberbîg a'r Brifysgol Agored yng Nghymru.


BG REACH exhibition logo / Logo arddangosfa BG REACH

Mae'r dudalen hon yn rhan o arddangosfa ar-lein Blaenau Gwent REACH.

Ffilm a sain | Ysgrifennu creadigol | Celf weledol

Straeon digidol | Hanes Blaenau Gwent | Ynglŷn â'r prosiect hwn

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?