Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

11 Fformiwlâu

Described image
Ffigur 27 Fformiwlâu

Cyn dechrau ar y pwnc hwn, mae angen ichi ddysgu am y drefn y mae angen ichi wneud adio, tynnu, lluosi a rhannu ynddi. Ydych chi erioed wedi gweld cwestiwn fel yr un isod ar y cyfryngau cymdeithasol?

Described image
Ffigur 28 Cyfrifiad yn defnyddio’r pedwar gweithrediad

Fel arfer, rhoddir amrywiaeth fawr o atebion gan wahanol bobl. Ond sut allai cyfrifiad mor syml achosi cymaint o ddryswch? Mae’n ymwneud â’r drefn rydych yn gwneud y cyfrifiadau ynddi.

 • Os ewch o’r chwith i’r dde:
  • 7 + 7 = 14
  • 14 ÷ 7 = 2
  • 2 + 7 = 9
  • 9 × 7 = 63
  • 63 − 7 = 56

Gwiriwch hyn ar gyfrifiannell a byddwch yn gweld mai 50 yw’r ateb cywir. Sut ydych chi’n cyrraedd yr ateb hwn? Mae’n rhaid ichi ddefnyddio’r drefn weithrediadau gywir, a elwir weithiau CORLAT.