Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.1 Talgrynnu i ryw radd o gywirdeb

Gwyliwch y fideo byr isod i weld enghraifft o sut i dalgrynnu i 1, 2 a 3 lle degol.

Download this video clip.Video player: s1_3.1_rounding.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Cofiwch y rhigwm talgrynnu hwn i’ch helpu:

Described image
Ffigur 5 Rhigwm talgrynnu

Gweithgaredd 8: Sgiliau talgrynnu

Ymarferwch eich sgiliau talgrynnu trwy gwblhau’r isod.

 1. Beth yw 24.638 wedi’i dalgrynnu i un lle degol?

 2. Beth yw 13.4752 wedi’i dalgrynnu i ddau le degol?

 3. Beth yw 203.5832 wedi’i dalgrynnu i ddau le degol?

 4. Beth yw 345.6794 wedi’i dalgrynnu i dri lle degol?

 5. Beth yw 3.65 wedi’i dalgrynnu i’r rhif cyfan agosaf?

 6. Beth yw £199.755 i’r geiniog agosaf?

 7. Beth yw £37.865 i’r bunt agosaf?

 8. Beth yw 61.607 kg i’r kg agosaf?

Ateb

 1. 24.6

 2. 13.48

 3. 203.58

 4. 345.679

 5. 4

 6. £199.76

 7. £38

 8. 62 kg