Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

7.1 Symleiddio ffracsiynau

Gwyliwch y fideo isod sy’n edrych ar sut i symleiddio ffracsiynau, cyn rhoi cynnig arni eich hun yng Ngweithgaredd 14.

Download this video clip.Video player: s1_7.1_simplifying_fractions.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 14: Symleiddio ffracsiynau

Dangoswch y ffracsiynau canlynol yn y ffurf symlaf, lle bo’n bosibl.

 • a.25 divided by 75

   

 • b.12 divided by 36

   

 • c.72 divided by 96

   

 • d.32 divided by 48

   

 • e.five divided by 126

   

 • f.164 divided by 256

Ateb

 • a.25 divided by 75 = one divided by three

   

 • b.12 divided by 36 = one divided by three

   

 • c.72 divided by 96 = three divided by four

   

 • d.32 divided by 48 = two divided by three

   

 • e.five divided by 126 ni ellir ei symleiddio

   

 • f.164 divided by 256 = 41 divided by 64

Nesaf byddwch yn edrych ar fynegi un swm fel ffracsiwn o swm arall.