Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

9 Ffracsiynau, degolion a chanrannau

Rydych eisoes wedi gweithio gyda degolion yn y cwrs hwn a nifer fawr o weithiau drwy gydol eich bywyd. Bob tro y byddwch yn cyfrifo swm yn ymwneud ag arian, rydych yn defnyddio rhifau degol. Rydych hefyd wedi dysgu sut i dalgrynnu rhif i nifer benodol o leoedd degol.

Described image
Ffigur 11 Degolion, ffracsiynau a chanrannau cywerth