Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.1 Fformiwlâu Celsius a Fahrenheit

Gall y fformiwlâu canlynol gael eu defnyddio i drosi rhwng Celsius a Fahrenheit.

I drosi Celsius i Fahrenheit defnyddiwch y fformiwla:

 • F = nine divided by five C + 32

  Dull:

  • rhannwch y ffigur Celsius â 5
  • lluoswch â 9
  • lluoswch â 32.

  Os yw’n well gennych, gallwch luosi’r ffigur Celsius â 9 yn gyntaf ac yna rhannu â 5. Bydd angen ichi adio 32 ar y diwedd o hyd.

I drosi Fahrenheit i Celsius defnyddiwch y fformiwla:

 • C = five postfix times prefix times of open cap f postfix times minus 32 close divided by nine

  Dull:

  • tynnwch 32 o’r ffigur Fahrenheit
  • lluoswch â 5
  • rhannwch â 9.

Os oes arnoch angen cael eich atgoffa o’r rheolau ar gyfer defnyddio fformiwlâu, ewch yn ôl i Sesiwn 1 ‘Gweithio gyda rhifau’. Nawr edrychwn ar enghraifft.

Enghraifft: Pa ddinas yw’r gynhesaf?

Rwy’n chwilio am y tymheredd cyfartalog ar gyfer Efrog Newydd ar ddiwrnod penodol a 10°C yw ef. Rwy’n gwybod mai 55°F yw’r tymheredd cyfartalog yn Abertawe ar yr un diwrnod. Pa ddinas yw’r gynhesaf?

Mae angen ichi naill ai drosi tymheredd Efrog Newydd yn °F neu dymheredd Abertawe yn °C.

Dull 1 – Trosi o °C i °F

Os edrychwn yn ôl ar y fformiwlâu uchod, yr un mae angen inni ei defnyddio i drosi o °C to °F yw:

F = nine divided by five C + 32

Mae angen inni roi ein ffigur °C sef 10°C yn lle’r C. Yna mae angen inni ddilyn rheolau CORLAT i wneud y cyfrifiad mewn camau, fel y dangosir isod:

F = nine divided by five × 10 + 32

Rhannwch y ffigur Celsius â 5:

 • 10 ÷ 5 = 2

Lluoswch â 9:

 • 2 × 9 = 18

Adiwch 32:

 • 18 + 32 = 50°F

Efallai eich bod wedi gwneud y cyfrifiad mewn ffordd ychydig yn wahanol trwy luosi’r ffigur Celsius â 9 yn gyntaf ac yna rhannu â 5. Bydd yr ateb yn gweithio allan yr un peth:

F = nine divided by five × 10 + 32

Lluoswch y ffigur Celsius â 9:

 • 10 × 9 = 90

Rhannwch â 5:

 • 90 ÷ 5 = 18

Adiwch 32:

 • 18 + 32 = 50°F

Felly, pa un yw’r gynhesaf:

 • Efrog Newydd ar 10°C (yr ydym yn gwybod erbyn hyn ei bod yn 50°F) neu Abertawe ar 55°F?

  Abertawe yw’r gynhesaf.

Dull 2 – Trosi o °F i °C

Y fformiwla ar gyfer trosi o °F i °C:

C = five postfix times prefix times of open cap f postfix times minus 32 close divided by nine

Mae angen inni roi ein ffigur °F sef 55°F yn lle’r F. Yna mae angen inni ddilyn rheolau CORLAT er mwyn gwneud y cyfrifiad mewn camau, fel y dangosir isod:

Tynnwch 32 o’r ffigur Fahrenheit sef 55:

 • 55 − 32 = 23

Lluoswch â 5:

 • 23 × 5 = 115

Rhannwch â 9:

 • 115 ÷ 9 = 12.8°C (wedi’i dalgrynnu i 1 lle degol)

Felly pa un yw’r gynhesaf:

 • Efrog Newydd ar 10°C neu Abertawe ar 55°F (yr ydym yn gwybod erbyn hyn ei bod yn 12.8°C)? Abertawe yw’r gynhesaf.

Awgrym: Mae gan Google ei droswr unedau ei hun (chwiliwch am y Google Unit Converter) y gallwch ei ddefnyddio i drosi rhwng unedau mesur gwahanol, gan gynnwys rhwng °C a °F. Gallech roi cynnig ar ei ddefnyddio i ail-wirio’ch atebion i’r cwestiynau isod.

Gweithgaredd 9: Trosi tymheredd

Gweithiwch allan yr atebion i’r canlynol heb ddefnyddio cyfrifiannell. Cewch ail-wirio’ch atebion ar gyfrifiannell neu gan ddefnyddio troswr unedau Google, os oes angen, a chofiwch wirio’ch atebion gyda’n hatebion ni ar y diwedd. Talgrynnwch eich atebion i un lle degol lle bo angen.

 1. Troswch y tymereddau canlynol yn raddau Fahrenheit (°F):

  • a.22°C
  • b.0°C
  • c.−6°C

Ateb

 1. Mae angen ichi ddefnyddio’r fformiwla ganlynol:

  F = nine divided by five C + 32

  • a.F = nine divided by five × 22 + 32

   22 ÷ 5 = 4.4

   4.4 × 9 = 39.6

   39.6 + 32 = 71.6°F

     

  • b.F = nine divided by five × 0 + 32

   0 ÷ 5 = 0

   0 × 9 = 0

   0 + 32 = 32°F

     

  • c.F = nine divided by five × −6 + 32

   −6 ÷ 5 = −1.2

   −1.2 × 9 = −10.8

   −10.8 + 32 = 21.2°F

     

 1. Troswch y tymereddau canlynol yn raddau Celsius (°C):

  • a.45°F

  • b.212°F

  • c.5°F

Ateb

 1. Mae angen ichi ddefnyddio’r fformiwla ganlynol:

  C = five postfix times prefix times of open cap f postfix times minus 32 close divided by nine

    

  • a.C = five postfix times prefix times of open 45 postfix times minus 32 close divided by nine

   45 − 32 = 13

   13 × 5 = 65

   65 ÷ 9 = 7.2°C (i un lle degol)

     

  • b.C = five postfix times prefix times of open 212 postfix times minus 32 close divided by nine

   212 − 32 = 180

   180 × 5 = 900

   900 ÷ 9 = 100°C

     

  • c.C = five postfix times prefix times of open five postfix times minus 32 close divided by nine

   5 − 32 = −27

   −27 × 5 = −135

   −135 ÷ 9 = −15°C

     

 1. Rwy’n dod o hyd i rysáit sy’n dweud bod angen gosod fy ffwrn ar dymheredd o 400°F. Mae’r gosodiadau ar fy ffwrn mewn °C. Ar ba dymheredd ddylwn i osod fy ffwrn?

Ateb

 1. Mae angen ichi drosi 400°F i °C felly defnyddiwch y fformiwla:

  C = five postfix times prefix times of open cap f postfix times minus 32 close divided by nine

    

  C = five postfix times prefix times of open 400 postfix times minus 32 close divided by nine

    

  400 − 32 = 368

  368 × 5 = 1840

  1840 ÷ 9 = 204.4°C (i un lle degol).

  Gan na fyddech yn gallu gosod ffwrn mor fanwl gywir â hynny, byddech yn gosod y tymheredd ar 200°C.

 1. Rwy’n gweld mai −4°C yw’r tymheredd ym Moscow ar ddiwrnod penodol ym mis Chwefror, ac mai 19°F yw’r tymheredd yn Toronto. Pa le yw’r oeraf?

Ateb

 1. Mae angen ichi naill ai drosi tymheredd Moscow sef −4°C i °F , neu drosi tymheredd Toronto sef 19°F i °C.

  Dull 1 – Trosi o °C i °F

  Os edrychwn yn ôl ar y fformiwlâu, yr un mae angen inni ei defnyddio i drosi o °C i °F yw:

  • F = nine divided by five C + 32

  Mae angen inni roi ein ffigur °C sef -4°C yn lle’r C. Yna mae angen inni ddilyn rheolau CORLAT i wneud y cyfrifiad mewn camau, fel y dangosir isod:

  • F = nine divided by five × −4 + 32

  • −4 ÷ 5 = −0.8

  Lluoswch â 9:

  • −0.8 × 9 = −7.2

  Adiwch 32:

  • −7.2 + 32 = 24.8°F

  Felly pa un yw’r oeraf? Moscow ar −4°C (yr ydym yn gwybod erbyn hyn ei bod yn 24.8°F) neu Toronto ar 19°F? Toronto yw’r oeraf.

  Dull 2 – Trosi o °F i °C

  Y fformiwla ar gyfer trosi o °F i °C yw:

  • C = five postfix times prefix times of open cap f postfix times minus 32 close divided by nine

  Mae angen inni roi ein ffigur °F sef 19°F yn lle’r F. Yna mae angen inni ddilyn rheolau CORLAT i wneud y cyfrifiad mewn camau, fel y dangosir isod:

  • C = five postfix times prefix times of open 19 postfix times minus 32 close divided by nine

  Tynnwch 32 o’r ffigur Fahrenheit sef 19:

  • 19 − 32 = −13

  Lluoswch â 5:

  • −13 × 5 = −65

  Rhannwch â 9:

  • −65 ÷ 9 = −7.2°C (i un lle degol)

  Felly pa un yw’r oeraf: Moscow ar −4°C neu Toronto ar 19°F (yr ydym yn gwybod erbyn hyn ei bod yn -7.2°C)? Toronto yw’r oeraf.

Gobeithio y byddwch yn teimlo’n fwy hyderus wrth ddatrys problemau sy’n ymwneud â thymheredd. Bydd yr adran nesaf yn ymdrin â darllen mesuriadau ar raddfeydd.

Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi:

 • ymarfer trosi rhwng graddau Celsius (°C) a graddau Fahrenheit (°F).