Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Darllen graddfeydd

Efallai y bydd angen ichi ddarllen graddfa i fesur maint o hylif, darllen mesuriad ar bren mesur, pwyso cynhwysion ar gyfer rysáit neu fesur tymheredd rhywun.

Gall darllen graddfeydd fod yn anodd oherwydd mae pob graddfa’n wahanol.

Er mwyn darllen graddfa’n gywir, mae angen ichi ofyn i’ch hun:

  • Fesul beth mae’r raddfa’n codi? Pa gamau neu gyfyngau mae’n eu defnyddio?

Noder: Gellir cyfeirio at y marciau ar raddfa fel unrhyw un o’r canlynol: cyfyngau, camau, cynyddiadau neu farcwyr. Yn aml defnyddir y termau hyn yn gydgyfnewidiol.