Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Perimedr

Fel y gwelwch o’r llun isod, perimedr yw’r pellter o gwmpas y tu allan i siâp neu ofod. Gallai’r siâp mae angen ichi ganfod y perimedr iddo fod yn unrhyw beth o weithio allan faint o ddeunydd ffensio mae arnoch ei angen i fynd o gwmpas y tu allan i’ch gardd i faint o ruban mae arnoch ei angen i fynd o gwmpas y tu allan i deisen. Siapiau neu ofodau ag ymylon syth (yn hytrach na chrwm) yw’r hawsaf i’w cyfrifo felly dewch inni ddechrau trwy edrych ar y rhain.

Described image
Ffigur 2 Ffens perimedr