Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaeth

Ysgrifennwyd y cwrs hwn, sydd am ddim, gan Kerry Lloyd, Frances Hughes a Tracy Mitchell yng Ngholeg Cambria, mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru, Coleg Gwent, Grŵp Colegau NPTC a’r Brifysgol Agored, ac mewn cydweithrediad â Joanne Davies, West Herts College, gan ddefnyddio deunyddiau o eiddo’r Open School Trust Ltd (yn masnachu fel y National Extension College) ac mewn partneriaeth â’r Bedford College Group a Middlesbrough College.

Heblaw am ddeunyddiau trydydd partïon a lle nodir fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae’r cynnwys hwn ar gael o dan drwydded Open Government.

Rhoddir cydnabyddiaeth ddiolchgar i’r ffynonellau canlynol am eu caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn y cwrs hwn sydd am ddim:

Sesiwn 1 Ffigur 1 Pos mathemateg am ffrwythau: o https://puzzlersworld.com/

Sesiwn 1 Ffigur 4 Talgrynnu i fyny ac i lawr: Saethau talgrynnu - © Garganel | Dreamstime.com

Sesiwn 1 Ffigur 8 Smarties gwahanol liw: Smarties - © Floortje / iStock / Getty Images Plus

Sesiwn 1 Ffigur 19 Sgonau ar blât: - © from_my_point_of_view/ iStock / Getty Images Plus

Sesiwn 1 Ffigur 28 Cyfrifiad yn defnyddio’r pedwar gweithrediad: Beth yw’r ateb - O Cazoom Maths

Sesiwn 1 Ffigur 29 Trefn CORLAT gweithrediadau: Trefn gweithrediadau - jennyskene

Sesiwn 1 Ffigur 23 32 Gweithrediadau gwrthdro: Gwrthdroi - 4mulafun

Sesiwn 2 Ffigur 7 Papurau mathau gwahanol o arian cyfred: Llun arian - © MarioGuti / iStock / Getty Images Plus

Sesiwn 2 Ffigur 13 Cloc larwm radio: larwm - © Jeff Lueders / 123 Royalty Free

Sesiwn 2 Ffigur 22 Fformiwlâu pellter, cyflymder ac amser: Cyflymder cyfartalog - O www.mathopolis.com

Sesiwn 3 Ffigur 1 Cynllun llawr tŷ: llun cynllun llawr: Maryna Semeshchuk / 123 Royalty Free

Sesiwn 3 Ffigur 11 Teisen siocled gron: Llun teisen - robynmac / iStock / Getty Images Plus

Sesiwn 3 Ffigur 12 Pwll crwn mewn gardd: Pwll mewn gardd - © roseov / 123 Royalty Free

Sesiwn 3 Ffigur 34 Cartŵn cyfaint: cartŵn ystafell ddosbarth: Cyfaint - © Mark Anderson www.andertoons.com

Sesiwn 4 Ffigur 9 ffigurau gwylio cyfartalog Sky Cinema (11–17 Mawrth 2019). O https://www.barb.co.uk/viewing-data/weekly-viewing-summary/

Sesiwn 4 Ffigur 10 Pris tŷ cyfartalog yn ôl awdurdod lleol ym mis Ionawr - O https://www.gov.uk/government/publications/uk-house-price-index-wales-january-2018/uk-house-price-index-wales-january-2018

Sesiwn 4 Ffigur 15 Graddau cylch: Graddau - © neyro2008 / 123 Royalty Free

Sesiwn 4 Ffigur 24 Cadwyn o fynyddoedd â chopaon â meintiau gwahanol: Brigau a chafnau - © Jianzhou(lwtt93) Li / iStock / Getty Images Plus

Sesiwn 4 Ffigur 25 Llai na’r cyfartaledd a’r cyfartaledd cymedrig: Malwod – Wedi’i addasu o https://investforyourself.blog/ 2017/ 05/ 03/ using-reversion-to-mean-for-reit-investments/. Publisher unknown

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os cafodd rhai eu hesgeuluso yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn falch i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf posibl.

Peidiwch â cholli allan

Os yw darllen y testun hwn wedi’ch ysbrydoli i ddysgu mwy, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r miliynau o bobl sy’n darganfod ein hadnoddau dysgu a chymwysterau am ddim trwy fynd i wefan y Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.