Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4 Siartiau cylch

Siart cylch yw’r ffordd orau o ddangos y cyfran (neu ffracsiwn) o’r data sydd ym mhob categori. Mae’n hawdd iawn gweld darnau mwyaf a lleiaf y siart yn weledol, a sut maen nhw’n cymharu â’r darnau eraill.

Bydd yr adran hon yn eich helpu chi i ddeall pryd y dylech ddefnyddio siart cylch yn hytrach na dull arall o gyflwyno data. Yn rhan gyntaf yr adran, byddwch yn dysgu sut i luniadu siart cylch ac yna’n symud ymlaen i’w dehongli.

Ffigur 12 Pei wedi ei fwyta’n rhannol

Yn y rhan gyntaf o’r adran hon, byddwch yn dysgu sut i luniadu siartiau cylch ac yna’n symud ymlaen i’w dehongli.