Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

6 Cymedr, canolrif, modd ac amrediad

Y tri math o gyfartaledd y byddwch yn canolbwyntio arnyn nhw yn y rhan hon o’r adran yw cymedr, canolrif a modd. Byddwch hefyd yn edrych ar amrediad. Ar gyfer cwrs Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2, mae angen ichi allu cyfrifo pob un o’r rhain heb ddefnyddio cyfrifiannell.