Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Gallai eich arferion amharu ar eich dewisiadau gwario

Yn ogystal â’r ffactorau cymdeithasol sy’n effeithio ar y ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau ariannol, mae nifer o arferion drwg a all gael effaith niweidiol ar ein penderfyniadau. Nawr byddwch yn edrych ar rai o’r ymddygiadau hyn.

Mae'r ffigur yn dangos clipfwrdd gyda darn o bapur wedi'i fewnosod ynddo. Ar y papur, gweir y geiriau ‘Deall eich arferion gwario’. Mae rhywfaint o nodiadau banc a chyfrifiannell o gwmpas y clipfwrdd.
Ffigur 2 A yw eich arferion gwario’n achosi problemau?