Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Cyfeirnodau
Bauman, Z. (1999) Work, Consumerism and the New Poor, Buckingham, Open University Press.
Bourdieu, P. (1977) Outline of Theory and Practice, Cambridge, Cambridge University Press.
Currid-Halkett, E. (2017) The Sum of Small Things: A Theory of the Aspirational Class, Princeton, NJ, Princeton-University Press.
Callaghan, G., Fribbance, I. a Higginson, M. (gol) (2012) Personal Finance (2il argraffiad), Basingstoke, Palgrave Macmillan.
This Money (2013) ‘A nation living on the financial edge: more than a half of adults are struggling to keep up with bills and debt’ [Ar-lein]. Ar gael yn: https://www.thisismoney.co.uk/ money/ bills/ article-2383414/ Money-Advice-Service-More-half-adults-struggling-bills-debt.html [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd 16 Hydref 2019)
Y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl (MMHPI) (2016) ‘In control: A consultation on regulating spending during periods of poor mental health’ [Ar-lein]. Ar gael yn: http://www.moneyandmentalhealth.org/ wp-content/ uploads/ 2016/ 07/ In-Control.pdf (Cyrchwyd 13 Mawrth 2020)
Y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl (MMHPI) (2019) ‘The Money and Mental Health Manifesto 2019’[Ar-lein]. Ar gael yn: https://www.moneyandmentalhealth.org/ wp-content/ uploads/ 2019/ 11/ Money-and-Mental-Health-Manifesto-2019.pdf (Cyrchwyd 19 Tachwedd 2019)
ONS (y Swyddfa Ystadegau Gwladol) (2010)
Veblen, T. (1925) The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, Llundain, Allen ac Unwin.
Weber, M (1948 [1924]) ‘Class, status and party’, yn Gerth, H. H. and Wright Mills, C. (gol a chyf) Essays from Max Weber, Llundain, Routledge & Kegan Paul.