Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Glossary

Actiwarïaid
Gweithwyr proffesiynol sy’n arbenigo mewn dadansoddi yswiriant.
Defnydd amlwg
Defnydd rhodresgar o nwyddau neu arddangos cyfoeth sydd â’r bwriad o greu atyniad ac ennill bri gan eraill.
Defnydd anamlwg
Defnydd sy’n gysylltiedig â ffordd o fyw sydd wedi’i fwriadu i adlewyrchu statws diwylliannol unigolyn.
Dosbarthiadau cymdeithasol
Trefn anffurfiol o bobl mewn cymdeithas ar sail incwm, addysg, galwedigaeth a ffactorau eraill.
GDPR
Rheoliad Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd ar Ddiogelu Data. Rheoliad gan yr Undeb Ewropeaidd sy’n ymdrin â diogelu data ar gyfer y cyhoedd.
GIG
Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU.
Gwarchodaeth ad-daliad
Gwrthdroi trafodiad i ad-dalu defnyddiwr am brynu nwyddau neu wasanaethau yn dwyllodrus neu y mae anghydfod yn eu cylch.
Hewristigau
Llwybrau byr meddyliol i helpu i wneud penderfyniadau a datrys problemau.
Yswiriant bywyd
Yswiriant sy’n darparu taliad ar farwolaeth yr unigolyn sydd wedi’i yswirio. Mae yswiriant cyfnod gwastad (neu, yn syml, yswiriant cyfnod) yn darparu yswiriant ar gyfer cyfnod penodol – dyweder, 10 mlynedd. Mae yswiriant oes gyfan, i’r gwrthwyneb, yn darparu yswiriant ar gyfer gweddill oes yr unigolyn sydd wedi’i yswirio.