Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5 Pwy yw’r rhoddwyr benthyciadau?

Mae llawer o sefydliadau yn y DU sy’n ymwneud â benthyca arian i bobl ac i aelwydydd. Mae hyn yn newyddion da i fenthycwyr sy’n gallu gwneud hynny – yn amodol ar eu cofnod credyd – edrychwch ar y farchnad am y bargeinion gorau.

Cafodd yr adnodd hwn ei greu a’i recordio’n wreiddiol yn Saesneg ar gyfer Academi Arian MSE ac mae ar gael yma [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Gwrandewch ar Glip Sain 1 sy’n eich arwain o amgylch y diwydiant rhoi benthyciadau yn y DU.

Download this audio clip.Audio player: Clip Sain 2 Pwy yw'r benthycwyr a beth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt?
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Clip Sain 2 Pwy yw'r benthycwyr a beth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt?
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).