Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Dewisiadau morgais: morgeisi gwrthbwyso, hyblyg a chludadwy

Rydyn ni wedi mynd i’r afael â manteision ac anfanteision morgeisi cyfradd sefydlog a chyfradd amrywiadwy (gan gynnwys tracwyr). Ond, mae eich benthyciwr yn debygol o gynnig dewisiadau pellach am eich cynnyrch morgais. Gall y rhain, i bob pwrpas, deilwra eich morgais i fodloni eich amgylchiadau ariannol a hyd yn oed eich ffordd o fyw.

Gwrandewch ar Glip Sain 1 i gael gwybod mwy am nodweddion arbennig morgeisi.

Cafodd yr adnodd hwn ei greu a’i recordio’n wreiddiol yn Saesneg ar gyfer Academi Arian MSE ac mae ar gael yma [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Download this audio clip.Audio player: Clip Sain 2 Dewisiadau morgais
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Clip Sain 2 Dewisiadau morgais
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae’r adran nesaf yn edrych mewn rhagor o fanylder ar sut gallwch chi fod yn rhagweithiol wrth reoli’r morgais rydych chi wedi'i ddewis.