Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Cyfeirnodau
Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML) (2017) ‘Mortgage arrears fell in third quarter’ [Ar-lein] Ar gael yn https://www.cml.org.uk/ news/ press-releases/ mortgage-arrears-fell-in-third-quarter/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd 21 Awst 2019)
Nationwide Building Society (2019) ‘UK House Prices Adjusted for Inflation’ [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.nationwide.co.uk/ about/ house-price-index/ download-data#xtab:uk-series (Cyrchwyd 9 Medi 2019).

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.