Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

10 Cwis diwedd y cwrs

Nawr mae’n amser cwblhau’r cwis diwedd y cwrs. Mae’n debyg i'r cwis blaenorol ond y tro hwn, yn hytrach nag ateb tri chwestiwn, bydd pymtheg. Bydd yn profi eich dealltwriaeth o’r cwrs cyfan, nid y sesiwn hon yn unig.

Cwis diwedd y cwrs - gorfodol i gael bathodyn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Cofiwch, mae’r cwis yma’n cyfrif tuag at eich bathodyn. Os na fyddwch chi’n llwyddo'r tro cyntaf, gallwch chi roi cynnig arall ar y cwis ar ôl 24 awr.

Agorwch y cwis mewn ffenestr neu dab newydd ac yna dewch yn ôl yma ar ôl i chi orffen.