Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Beth nesaf?

Os ydych chi wedi mwynhau’r cwrs hwn, mae rhagor o adnoddau a chyrsiau am ddim ar gael ar OpenLearn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Ydy astudiaethau Prifysgol yn newydd i chi? Efallai y byddai gennych chi ddiddordeb yn ein modiwlau Mynediad.

Efallai y byddai gennych chi ddiddordeb yng nghwrs DB125 Chi a’ch arian y Brifysgol Agored, a'r BA mewn Economeg.

Gall penderfynu ymgymryd ag astudiaethau fod yn gam mawr, ac mae gan y Brifysgol Agored dros 40 mlynedd o brofiad yn helpu ei myfyrwyr drwy’r llwybrau dysgu o’u dewis. Gallwch chi gael mwy o wybodaeth am astudio gyda ni drwy edrych ar ein prosbectws ar-lein.

Mae’r adnodd hwn yn rhan o ‘Gasgliad Llesiant ac Iechyd Meddwl’ wedi ei greu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru. Gallwch ddysgu mwy a dod o hyd i gyrsiau, erthyglau a gweithgareddau eraill ar dudalen hafan y casgliad.