Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Eich barn chi

Gan eich bod wedi cyrraedd diwedd y cwrs, byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn rhoi ychydig funudau o’ch amser i lenwi'r arolwg diwedd y cwrs [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] byr yma (efallai eich bod wedi llenwi’r arolwg hwn eisoes ar ddiwedd Sesiwn 3). Hoffem ni gael gwybod ychydig bach am eich profiad o astudio'r cwrs a beth rydych chi’n bwriadu ei wneud nesaf. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu profiadau ar-lein gwell i’n holl ddysgwyr ac i rannu ein canfyddiadau ag eraill. Bydd cymryd rhan yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwn yn pasio eich manylion ymlaen i unrhyw un arall.


Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.