Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Eich barn chi

Gan eich bod wedi cyrraedd diwedd y cwrs, byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn rhoi ychydig funudau o’ch amser i lenwi'r arolwg diwedd y cwrs [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] byr yma (efallai eich bod wedi llenwi’r arolwg hwn eisoes ar ddiwedd Sesiwn 3). Hoffem ni gael gwybod ychydig bach am eich profiad o astudio'r cwrs a beth rydych chi’n bwriadu ei wneud nesaf. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu profiadau ar-lein gwell i’n holl ddysgwyr ac i rannu ein canfyddiadau ag eraill. Bydd cymryd rhan yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwn yn pasio eich manylion ymlaen i unrhyw un arall.