Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4 Cwis hanner amser

Faint o dreth incwm a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) fyddai’n cael eu talu gan rywun a oedd yn ennill £56,000 yn 2021/22?

Y lwfans personol di-dreth ar gyfer y flwyddyn oedd £12,570 a chyfradd y dreth ar incwm uwchben hyn (a hyd at £50,270) oedd 20%. Uwchben y lefel hon, roedd y gyfradd dreth uwch o 40% yn dechrau bod yn berthnasol.

Roedd cyfraniadau YG yn daladwy ar 12% o enillion dros £9,568 ac ar 2% ar gyfer enillion dros £50,270

Mae gwybodaeth am dreth incwm i’w gweld yn Adran 2 ac mae manylion cyfraniadau YG ar gael yn Adran 3.

Os byddai o gymorth i chi, ewch ati i ganfod eich ateb gan ddefnyddio’r broses ganlynol.

Cwis hanner amser

Incwm o gyflogaeth neu bensiwn £56,000
Llai lwfans personol
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Yn gadael tâl trethadwy o
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cyfradd sylfaenol %
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
ar
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cyfradd uwch %
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
ar
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Y dreth sydd i'w thalu yn y flwyddyn 2021/22
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Incwm o gyflogaeth £56,000
Trothwy ar gyfer talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG)
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cyfraniadau YG %
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
ar
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cyfraniadau YG %
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
ar
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Y cyfraniadau YG sydd i'w talu yn y flwyddyn 2021/22
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

Incwm o gyflogaeth neu bensiwn £56,000
Llai lwfans personol £12,570
Yn gadael tâl trethadwy o £43,430
Cyfradd sylfaenol % ar £37,700 £7,540
Cyfradd uwch % ar £5,730 £2,292
Y dreth sydd i'w thalu yn y flwyddyn 2021/22 £9,832
Incwm o gyflogaeth £56,000
Trothwy ar gyfer talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) £9,568
Cyfraniadau YG % ar £40,702 £4,884.24
Cyfraniadau YG % ar £5,730 £114.60
Y cyfraniadau YG sydd i'w talu yn y flwyddyn 2021/22 £4,998.84

Sylwch nad yw cyfraniadau YG yn cael eu talu ar bensiynau.