Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.1 Cyfrifiadau gyda rhifau mawr

Y ffordd orau i arfer â’r mathau hyn o gyfrifiadau yw mynd at enghraifft yn syth.

Case study _unit2.2.1 Enghraifft: Cyfrifiadau gyda rhifau mawr

Cyfrifwch gyfanswm poblogaeth Malta (0.4 miliwn) a Chyprus (1.2 miliwn).

Dull 1

Gweithio yn y ffurf gryno:

 • 1.2 + 0.4 = 1.6 miliwn

Dull 2

Ysgrifennu’r rhifau’n llawn:

 • 1 200 000 + 400 000 = 1 600 000 (1.6 miliwn)

Activity _unit2.2.2 Gweithgaredd 7: Cyfrifiadau gyda rhifau mawr

 1. Cyfrifwch gyfanswm trosiant cwmni Cambria Trading am y chwarter cyntaf (3 mis).

Table _unit2.2.4 Tabl 3 Trosiant Cambria Trading
Mis Elw (£ miliwn)
Ionawr 1.2
Chwefror 0.9
Mawrth 0.85
Ebrill 1.1
Mai 1.02
Mehefin 0.87
Gorffennaf 1.19
Awst 0.98
Medi 1.05
Hydref 1.08
Tachwedd 1.8
Rhagfyr 1.65
 1. Cyfrifwch drosiant y chwarter olaf.

 2. Cyfrifwch y gwahaniaeth mewn trosiant rhwng y chwarter cyntaf a’r chwarter olaf.

 3.  

  • a.Ym mha fis cafwyd y trosiant mwyaf?

  • b.Ym mha fis cafwyd y trosiant lleiaf?

  • c.Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y trosiant mwyaf a’r trosiant lleiaf?

Ateb

 1. Elw yn y chwarter cyntaf 1.2 + 0.9 + 0.85 = £2.95 miliwn

 2. Elw yn y chwarter olaf 1.08 + 1.8 + 1.65 = £4.53 miliwn

 3. Y gwahaniaeth yw 4.53 − 2.95 = £1.58 miliwn

 4.  

  • a.Cafwyd y trosiant mwyaf ym mis Tachwedd sef £1.8 miliwn.

  • b.Cafwyd y trosiant lleiaf ym mis Mawrth sef £0.85 miliwn.

  • c.Y gwahaniaeth yw 1.8 − 0.85 = £0.95 miliwn.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu sut i:

 • ysgrifennu rhifau mawr yn llawn ac mewn ffurfiau cryno

 • talgrynnu rhifau mawr
 • adio a thynnu rhifau mawr.