Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

9 Crynodeb o Sesiwn 3

Rydych yn awr wedi cwblhau Sesiwn 3, ‘Siapiau a gofod’. Os ydych wedi nodi unrhyw feysydd mae angen ichi weithio arnynt, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio’n ôl at yr adran hon o’r cwrs.

Erbyn hyn dylech chi fod yn gallu:

  • gweithio allan perimedr eich gardd ar gyfer ffens

  • canfod faint o garped sydd arnoch ei angen i osod carped newydd mewn ystafell neu ar lawr

  • gweithio allan faint o raean sydd arnoch ei angen i orchuddio dreif

  • gweithio allan cyfaint pwll tywod neu storfa

  • defnyddio graddfa syml ar gynllun o ardd neu gyrchfan gwyliau

  • darllen mapiau i gyfrifo pellteroedd o’r naill le i’r llall.

Bydd yr holl sgiliau uchod yn eich helpu gyda thasgau mewn bywyd pob dydd. Os ydych chi yn y tŷ neu yn y gwaith, mae sgiliau rhif yn hanfodol.

Erbyn hyn rydych yn barod i symud ymlaen at Sesiwn 4.