Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sesiwn 4: Trin data

Cyflwyniad

Mae gwybodaeth o’ch cwmpas bob dydd. Yn aml bydd yn rhaid ichi ddadansoddi mathau gwahanol o wybodaeth heb sylweddoli eich bod chi’n gwneud hynny. Gallai’r wybodaeth hon, neu’r data hyn, gael eu cyflwyno ichi mewn rhaglenni teledu, papurau newydd, cylchgronau neu amserlenni, a gallan nhw gael eu cyflwyno mewn ffyrdd gwahanol, fel tablau, siartiau, diagramau neu graffiau. Yn aml caiff canlyniadau etholiadau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] eu hysbysu trwy ddefnyddio dulliau gwahanol i ddangos y canlyniadau.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn, byddwch yn gallu:

  • casglu a chofnodi data, ac yna eu trefnu a’u cynrychioli mewn ffyrdd gwahanol

  • canfod gwybodaeth mewn tablau, diagramau, siartiau a graffiau, a deall beth mae’n ei olygu

  • canfod cymedr ac amrediad set o rifau

  • defnyddio data i asesu pa mor debygol yw hi y bydd rhywbeth yn digwydd.

Download this video clip.Video player: a51_data_welsh_boards.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).