Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sesiwn 3: Siapiau a gofod

Cyflwyniad

Pa mor aml mae’n rhaid ichi weithio gyda siapiau gwastad mewn sefyllfa bob dydd? Efallai y bydd angen ichi fesur o gwmpas gwrthrych, neu gynllunio sut i osod eich ystafell.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn, byddwch yn gallu:

  • enwi siapiau dau ddimensiwn a thri dimensiwn cyffredin

  • adnabod gwahanol fathau o ongl

  • gweithio allan y pellter o gwmpas siâp

  • gweithio allan arwynebedd siâp

  • gweithio allan cyfaint ciwb neu giwboid

  • defnyddio graddfa mewn lluniau a mapiau.

Download this video clip.Video player: a50_shape_welsh_boards.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).