Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

14 Y camau nesaf

Efallai y byddwch eisiau datblygu’ch sgiliau mathemateg pob dydd ymhellach. Os felly, dylech edrych ar gwrs Mathemateg pob dydd 2, a fydd ar wefan OpenLearn cyn bo hir. Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle ichi edrych yn fwy manwl ar rai o’r topigau rydych wedi eu gweld yma, yn ogystal â chynnwys newydd fel cyfrifo cynhwysedd.

Os hoffech ennill cymhwyster mwy ffurfiol, ewch i un o’r canolfannau a restrir isod gyda’ch bathodyn OpenLearn. Bydd yn eich helpu i gael hyd i’r ffordd orau i gael cymhwyster Sgiliau Hanfodol Lefel 1 mewn mathemateg, a fydd yn gwella’ch CV.