Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Dulliau lluosi

Mae nifer o ffyrdd o luosi, a bydd pob dull yn rhoi’r ateb cywir ichi dim ond ichi ei ddefnyddio’n gywir. Mae’r fideos canlynol yn dangos y dulliau mwyaf cyffredin ichi.

Lluosi safonol

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Lluosi dull grid

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Lluosi dull dellten

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 11: Lluosi rhifau cyfan

Dewiswch y dull yr ydych yn fwyaf cyfforddus ag ef a’i ddefnyddio i gyfrifo’r symiau canlynol:

 1. 76 × 4

 2. 183 × 6

 3. 42 × 25

 4. 123 × 40

 5. 718 × 21

 6. 249 × 34

 7. 678 × 39

 8. Mae 85 rhes o seddi mewn theatr ac mae 48 o seddi ym mhob rhes. Beth yw cyfanswm nifer y seddi?

 9. Mae gyrrwr tacsi’n teithio 250 o filltiroedd y diwrnod. Faint o filltiroedd mae’n ei deithio mewn 15 diwrnod?

 10. Mae 54 o bobl yn mynd ar wyliau byr ar goets i Landudno. Mae pob un yn talu £199. Beth yw cyfanswm yr arian y byddan nhw’n ei dalu?

Nawr gwiriwch eich cyfrifiadau gyda chyfrifiannell cyn edrych ar yr atebion.

Ateb

 1. 304
 2. 1 098
 3. 1 050
 4. 4 920
 5. 15 078
 6. 8 466
 7. 26 442
 8. 4 080 o seddi
 9. 3 750 o filltiroedd
 10. Cyfanswm o £10 746