Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol
Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Cydnabyddiaethau

Mae'r cynnwys a gaiff ei gydnabod isod yn Berchnogol (gweler telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ) ac fe'i defnyddir o dan drwydded a'i gyflwyno o dan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Licence

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir o dan drwydded (nid yw'n destun Trwydded Creative Commons). Cydnabyddiaeth Ddiolchgar yn cael ei wneud at y ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Ffigurau

Ffigur 2 Cyhoeddwyd y llun gyda chaniatâd y Gymdeithas Dadansoddi Trafodion Ryngwladol

Ffigur 3 Atgynhyrchwyd gyda chaniatâd caredig Belbin Associates, www.belbin.com

Delwedd Uned

Drwy garedigrwydd iirraa

Rhagor o wybodaeth am:

1. Cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored.http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content

2. Y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn http://www.open.edu/ openlearn/

3.Astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein. http://www.openuniversity.edu/