Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol
Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Cyflwyniad

Mae rhan helaeth o'r hyn sydd bwysicaf am reoli yn rhyngbersonol, sef y ffordd rydym yn ymdrin ag eraill. Gall ymwybyddiaeth o'n sgiliau rhyngbersonol ni ein hunain a sgiliau rhyngbersonol pobl eraill ein helpu'n aruthrol wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

Y159 Understanding management, cwrs na chaiff ei addysgu gan y Brifysgol Agored mwyach ond a oedd yn rhan o'n Openings Programme sydd bellach wedi ei ddisodli gan ein modiwlau Access. Mae'r uned hon yn rhoi syniad da o'r lefel astudio ar y modiwlau hyn.

Os ydych yn newydd i Addysg Uwch, efallai y byddwch am ystyried ein modiwl Access Y032 People, work and society [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Os hoffech astudio'n ffurfiol â ni, efallai y byddwch am ystyried cyrsiau eraill sydd gennym yn y maes pwnc.

Mae'r uned hon hefyd ar gael yn Saesneg ar OpenLearn.

Gweld mwy o gyrsiau a chymwysterau yn Gymraeg.