Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

20 Crynodeb o Sesiwn 5

Rydych wedi rhoi sylw i lawer o ddeunydd yn y sesiwn hon, gan archwilio'r amrywiaeth o gyfrifon cynilo sydd ar gael, ac asedau y gallwch fuddsoddi ynddynt, gan gynnwys cyfranddaliadau, bondiau a nwyddau. Rydych wedi edrych ar y risgiau a’r enillion sy’n gysylltiedig â’r gwahanol gynhyrchion hyn ac ar sut y gall buddsoddi mewn cronfeydd fod yn ffordd effeithiol o ledaenu (neu ‘arallgyfeirio’) eich risgiau buddsoddi.

Rydych hefyd wedi edrych ar gostau buddsoddi ac a ddylech ofyn am arweiniad gan ymgynghorydd ariannol.

Rydych hefyd wedi dysgu sut mae dewis y buddsoddiadau hynny sy’n gyson â’ch archwaeth o ran risg ac am ba gyfnod o amser rydych chi’n bwriadu buddsoddi.

Felly dymuniadau gorau ar gyfer eich gweithgareddau cynilo a buddsoddi yn y dyfodol. Gobeithio bod y sesiwn hon wedi rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi ymgymryd â’r gweithgareddau hyn yn hyderus.

Os hoffech chi ddysgu mwy am gynilion a buddsoddiadau, dilynwch y dolenni hyn i gael arweiniad gan MoneySavingExpert.com, sy'n ymdrin â'r canlynol:

Dechrau arni gyda Sesiwn 6: Cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12