Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

20 Crynodeb o Sesiwn 5

Rydych wedi rhoi sylw i lawer o ddeunydd yn y sesiwn hon, gan archwilio'r amrywiaeth o gyfrifon cynilo sydd ar gael, ac asedau y gallwch fuddsoddi ynddynt, gan gynnwys cyfranddaliadau, bondiau a nwyddau. Rydych wedi edrych ar y risgiau a’r enillion sy’n gysylltiedig â’r gwahanol gynhyrchion hyn ac ar sut y gall buddsoddi mewn cronfeydd fod yn ffordd effeithiol o ledaenu (neu ‘arallgyfeirio’) eich risgiau buddsoddi.

Rydych hefyd wedi edrych ar gostau buddsoddi ac a ddylech ofyn am arweiniad gan ymgynghorydd ariannol.

Rydych hefyd wedi dysgu sut mae dewis y buddsoddiadau hynny sy’n gyson â’ch archwaeth o ran risg ac am ba gyfnod o amser rydych chi’n bwriadu buddsoddi.

Felly dymuniadau gorau ar gyfer eich gweithgareddau cynilo a buddsoddi yn y dyfodol. Gobeithio bod y sesiwn hon wedi rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi ymgymryd â’r gweithgareddau hyn yn hyderus.

Os hoffech chi ddysgu mwy am gynilion a buddsoddiadau, dilynwch y dolenni hyn i gael arweiniad gan MoneySavingExpert.com, sy'n ymdrin â'r canlynol:

Dechrau arni gyda Sesiwn 6: Cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.