Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Beth nesaf?

Os ydych chi wedi mwynhau’r cwrs hwn, mae rhagor o adnoddau a chyrsiau am ddim ar gael ar OpenLearn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Ydy astudiaethau Prifysgol yn newydd i chi? Efallai y byddai gennych chi ddiddordeb yn ein modiwlau Mynediad.

Efallai y byddai gennych chi ddiddordeb yng nghwrs DB125 Chi a’ch arian y Brifysgol Agored, a'r BA mewn Economeg.

Gall penderfynu ymgymryd ag astudiaethau fod yn gam mawr, ac mae gan y Brifysgol Agored dros 40 mlynedd o brofiad yn helpu ei myfyrwyr drwy’r llwybrau dysgu o’u dewis. Gallwch chi gael mwy o wybodaeth am astudio gyda ni drwy edrych ar ein prosbectws ar-lein.

Mae’r adnodd hwn yn rhan o ‘Gasgliad Llesiant ac Iechyd Meddwl’ wedi ei greu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru. Gallwch ddysgu mwy a dod o hyd i gyrsiau, erthyglau a gweithgareddau eraill ar dudalen hafan y casgliad.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.