Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1 Defnyddio mesuriadau metrig: hyd

Gallwn ddefnyddio unedau gwahanol i fesur hyd, lled neu uchder eitemau. Byddwn yn canolbwyntio ar unedau metrig.

Unedau hyd metrig

Uned fetrigTalfyriad
milimetrmm
centimetrcm
metrm
cilometrkm

Milimetr yw’r uned fetrig leiaf a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o bobl i fesur hyd rhywbeth. Byddech fel arfer yn defnyddio milimetrau i fesur eitemau sy’n fach iawn neu y mae angen eu mesur yn gywir iawn; er enghraifft, caiff dimensiynau peiriant golchi eu mesur mewn milimetrau fel arfer.

Hefyd caiff centimetrau a metrau eu defnyddio fel arfer i fesur eitemau ar gyfer tasgau pob dydd.

Byddai cilometrau’n cael eu defnyddio i fesur y pellter rhwng lleoedd. Efallai y bydd rhedwr yn cofnodi’r pellter mae wedi’i redeg mewn cilometrau.

Gweithgaredd 1: Pa uned?

Pa uned fyddech chi’n ei defnyddio i fesur y canlynol?

 1. Peiriant golchi dillad

 2. Y pellter rhwng Wrecsam a Chaerdydd

 3. Hoelen

 4. Cegin

 5. Bws

 6. Rhedfa mewn parc

 7. Eich canol

 8. Soffa

 9. Amlen

 10. Pen sgriw

Ateb

Atebion a awgrymir:

 1. Centimetrau neu filimetrau

 2. Cilometrau

 3. Centimetrau neu filimetrau

 4. Metrau

 5. Metrau

 6. Cilometrau

 7. Centimetrau

 8. Centimetrau neu fetrau

 9. Centimetrau

 10. Milimetrau

FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.