Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.4 Siapiau 3D cyffredin

Byddwch yn gyfarwydd â rhai siapiau 3D cyffredin.

Described image
Ffigur 8 Siapiau 3D

Awgrym: Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y gwahaniaeth rhwng ciwb (sgwâr 3D) a chiwboid (petryal 3D).

Dangosir rhai siapiau 3D eraill y byddwch efallai yn dod ar eu traws yn Ffigur 9.

Described image
Ffigur 9 Siapiau 3D

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol.

Gweithgaredd 4: Priodweddau siapiau 3D

  1. Wynebau yw’r enw ar ochrau siapiau 3D. Cwblhewch y tabl canlynol:

SiâpNifer y wynebau
Ciwb
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Pyramid sylfaen sgwâr
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Sffêr
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Silindr
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Ciwboid
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Côn
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Pyramid sylfaen triongl
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Prism triongl
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

SiâpNifer y wynebau
Ciwb6
Pyramid sylfaen sgwâr5
Sffêr1
Silindr3
Ciwboid6
Côn2
Pyramid sylfaen triongl4
Prism triongl5

Yn ogystal â wynebau, mae gan siapiau 3D ymylon a fertigau (corneli):

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  1. Cwblhewch y tabl canlynol:

SiâpNifer yr ymylonNifer y fertigau
Ciwb
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Pyramid sylfaen sgwâr
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Sffêr
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Silindr
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Ciwboid
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Côn
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Pyramid sylfaen triongl
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Prism triongl
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

SiâpNifer yr ymylonNifer y fertigau
Ciwb128
Pyramid sylfaen sgwâr85
Sffêr00
Silindr20
Ciwboid128
Côn11
Pyramid sylfaen triongl64
Prism triongl96
Dim ond un wyneb crwm sydd gan sffêr, felly nid oes ganddo ymylon na fertigau.
FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored