Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

14 Y camau nesaf

Efallai y byddwch eisiau datblygu’ch sgiliau mathemateg pob dydd ymhellach. Os felly, dylech edrych ar gwrs Mathemateg pob dydd 2, a fydd ar wefan OpenLearn cyn bo hir. Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle ichi edrych yn fwy manwl ar rai o’r topigau rydych wedi eu gweld yma, yn ogystal â chynnwys newydd fel cyfrifo cynhwysedd.

Os hoffech ennill cymhwyster mwy ffurfiol, ewch i un o’r canolfannau a restrir isod gyda’ch bathodyn OpenLearn. Bydd yn eich helpu i gael hyd i’r ffordd orau i gael cymhwyster Sgiliau Hanfodol Lefel 1 mewn mathemateg, a fydd yn gwella’ch CV.

FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.