Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

Sesiwn 4: Trin data

Cyflwyniad

Mae gwybodaeth o’ch cwmpas bob dydd. Yn aml bydd yn rhaid ichi ddadansoddi mathau gwahanol o wybodaeth heb sylweddoli eich bod chi’n gwneud hynny. Gallai’r wybodaeth hon, neu’r data hyn, gael eu cyflwyno ichi mewn rhaglenni teledu, papurau newydd, cylchgronau neu amserlenni, a gallan nhw gael eu cyflwyno mewn ffyrdd gwahanol, fel tablau, siartiau, diagramau neu graffiau. Yn aml caiff canlyniadau etholiadau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] eu hysbysu trwy ddefnyddio dulliau gwahanol i ddangos y canlyniadau.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn, byddwch yn gallu:

  • casglu a chofnodi data, ac yna eu trefnu a’u cynrychioli mewn ffyrdd gwahanol

  • canfod gwybodaeth mewn tablau, diagramau, siartiau a graffiau, a deall beth mae’n ei olygu

  • canfod cymedr ac amrediad set o rifau

  • defnyddio data i asesu pa mor debygol yw hi y bydd rhywbeth yn digwydd.

Download this video clip.Video player: a51_data_welsh_boards.mp4

[CERDDORIAETH YN CHWARAE]

Mae data o’n cwmpas ni o hyd.

Yn wir, yn aml byddwch yn ymdrin â gwahanol fathau o ddata heb wybod hynny.

Pan fyddwch yn archebu gwyliau, efallai y byddwch eisiau gwybod y tymheredd cyfartalog ar yr adeg yna o’r flwyddyn cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

Neu wrth ichi edrych ar amserlenni, i gynllunio taith a gwneud yn siŵr y byddwch yn cyrraedd pen eich taith yn brydlon.

Caiff data eu casglu mewn gwahanol ffyrdd: o bobl â chlipfyrddau’n gwneud ymchwil i’r farchnad, i ffyrdd llawer mwy technegol.

Yn wir, mae casglu data ar y rhyngrwyd wedi mynd yn fusnes mawr.

Ac yn aml mae’r newyddion yn sôn am achosion o dor-diogelwch data, sy’n creu trafferthion i gwmnïau.

Os ydych chi’n dechrau’ch busnes eich hun, gallai fod yn ddefnyddiol iawn deall data er mwyn ymchwilio i’ch darpar brynwyr a gwneud defnydd da o’ch dealltwriaeth o drin data.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.